Tala de l’arbrat del carrer de la Creu de Santa Coloma de Farners

dt. 14.03.2023

Membres de la brigada municipal de Santa Coloma de Farners han procedit, els darrers dies, a la tala de l’arbrat del carrer de la Creu. Es tractava d’una alineació d’acer negundos, una espècie classificada com a exòtica i invasora que va proliferar fa uns anys als espais públics. 

Amb l’aprovació del Pla d’arbrat viari de Santa Coloma de Farners ja es va planificar l’eliminació progressiva d’aquest tipus d’arbrat. En aquest cas es tracta d’un espai on, per la tipologia del carrer, no és necessària una alineació d’arbrat, ja que les finques del mateix carrer ja disposen d’arbrat suficient que dona ombra i protecció. Properament es procedirà a l’eliminació de les soques i a l’adequació de la vorera.

Historial

Altres notícies