Finalitza la intervenció a l'arbrat del carrer de la Creu

dc. 10.05.2023

Membres de la Brigada Municipal de Santa Coloma de Farners ha completat, els darrers dies, les actuacions al carrer de la Creu que han consistit en la tala de l’arbrat, l'eliminació de les soques i l'arranjament dels escocells per fer accessible tota la vorera. 

Es tractava d’una alineació d’acer negundos, una espècie classificada com a exòtica i invasora que va proliferar fa uns anys als espais públics. Amb l’aprovació del Pla d’arbrat viari de Santa Coloma de Farners aprovat per la Junta de Govern ja es va planificar l’eliminació progressiva d’aquest tipus d’arbrat. En aquest cas es tracta d’un espai on, per la tipologia del carrer, no era necessària una alineació d’arbrat, ja que les finques del mateix carrer ja disposen d’arbrat suficient que dona ombra i protecció.
 

Historial

Altres notícies