Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de peó de cementiri

dl. 25.09.2023

A la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, es publiquen les bases íntegres, reguladores del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de peó de cementiri, grup agrupacions professionals, per contractacions en règim laboral temporal, per cobrir necessitats temporals de personal.

Es poden consultar a (https://seu-e.cat/ca/web/santacolomadefarners/)

El termini de presentació d’instàncies: fins al dia 28 de setembre de 2023.

Historial

Equipament: CEMENTIRI

Altres notícies