Convocatòria per a la creació urgent d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la contractació d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca Grup C1

dv. 27.10.2023

A la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, es publiquen les bases íntegres, reguladores del procés de selecció per a la creació urgent duna borsa de treball de personal laboral temporal, per a la contractació d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca Grup C1.

Es poden consultar a     (https://seu-e.cat/ca/web/santacolomadefarners/)

El termini de presentació d’instàncies: fins el dia 6 de novembre de 2023.

Historial

Altres notícies