Tractament de l’arbrat de la zona del camp de futbol de Santa Coloma Residencial per afectació del perforador del tronc del suro

dj. 16.11.2023

 

  • Es preveu el tractament dels arbres de la part interior de la zona del camp de futbol amb injeccions al tronc (endoteràpia) per intentar evitar la seva mort.

  • Un dels grans roures de la zona està fortament afectat i es farà seguiment fins la primavera per veure si sobreviu tot i que es preveu que la seva mort ja és inevitable.

  • El perforador del tronc del suro (Platypus cylindrus F.) és un insecte que s’introdueix dins el tronc, pon els ous i fins i tot inocula espores de fongs. Tot l’atac pot arribar a provocar la mort de l’arbre en molt poc temps

Els pròxims dies es realitzarà el tractament d’endoteràpia a l’arbrat de la zona interior del camp de futbol a través d’una empresa especialitzada. Aquest mètode permet una ràpida distribució del producte insecticida al sistema vascular de la planta de manera més respectuosa amb el medi ambient i amb menor risc per les persones.

Aquest insecte afecta diverses espècies com el roure (Quercus robur), l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber) però també pot afectar el faig (Fagus sylvatica) i el castanyer (Castanea sativa). Està àmpliament distribuït per tot Catalunya i ataca preferentment arbres debilitats però també arbres sans. L’actual situació de sequera prolongada que afecta a tot al país està provocant un estrès important a l’arbrat dels nostres boscos i possiblement ha afectat l’arbrat de la zona provocant la seva situació de debilitat i la possible afectació de la plaga.

Les mesures de control se centren bàsicament en la destrucció dels peus molt atacats i en evitar que la plaga s’estengui en aquells peus amb poca afectació.

Tot l’arbrat de la zona afectada ha estat revisat i s’han realitzat tales de seguretat de la brancada morta existent i aquestes continuen realitzant-se en tota la zona verda del reg del Bagastrà per part de la brigada municipal.

 

 

Historial

Altres notícies