Campanya per prevenir el suïcidi

dl. 08.01.2024

L'OMS ha establert la prevenció del suïcidi com a prioritat de salut pública, ja que representa un gran impacte personalment, familiar i social. És una causa de mort que podem evitar entre tots i, a més, provoca un impacte físic, psicològic, emocional i social a les persones i famílies afectades, i a la comunitat en conjunt.

L’any 2021, el suïcidi va ser la primera causa de mort entre els homes dels 25 als 44 anys. A Catalunya, la taxa de defunció per suïcidi en homes els darrers cinc anys oscil·la entre 11 i 13 per cada 100.000 habitants, sent superior en els grups de major edat.

En aquest sentit, és molt important que l’entorn dels homes adults pugui reconèixer i donar l’alarma davant de situacions de soledat, aïllament social, desesperació o desànim que puguin desenvolupar en conducta suïcida; entre el 60% i el 90% de les persones que se suïciden tenen símptomes de depressió.

Els factors de risc són totes aquelles circumstàncies o característiques individuals (biològiques, psicològiques, socials i/o ambientals) que fan que una persona sigui més vulnerable o propensa a presentar conductes suïcides. Cal tenir en compte que a més acumulació de factors, major risc, tot i que hi ha factors de major impacte. Els factors de risc millor establerts per l’evidència són:

  • Depressió, dependència d’alcohol o altres substàncies, o altres trastorns mentals.
  • Soledat no desitjada o manca de suport.
  • Accés a mitjans letals.
  • Estrès socioeconòmic i esdeveniments vitals estressants
  • Malalties cròniques.

Per tant, és molt important que l’entorn de la persona sigui conscient dels factors de risc, a fi de no banalitzar la situació i puguin acompanyar i ajudar a la persona susceptible de desenvolupar conducta suïcida. Detectar idees suïcides abans que es produeixi un intent és cabdal per poder prevenir pèrdues evitables.

Escoltar sempre ajudarà i, en cas que no fos així, cal demanar suport al mateix sistema de salut. El telèfon 061/Salut Respon és un número de referència per a l’atenció a la conducta suïcida a Catalunya. A la Taula de Prevenció de Risc Suïcidi (TPRS) del 061, hi treballa un equip de professionals especialistes en salut mental —d’infermeria, de psicologia i de psiquiatria—, que ofereix atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any a persones amb conducta o ideació suïcida, però també als familiars o persones properes.

Aquesta campanya de prevenció del suïcidi es titula: NO EL DEIXIS CAURE EN EL POU DEL SUÏCIDI, i està inclosa dins de les línies i accions prioritàries definides al Pla Estratègic del Pla Director de Salut Mental i Addiccions per als anys vinents, així com al Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. Se centra a impulsar estratègies de promoció de la conscienciació social i la prevenció de la conducta suïcida. Aquest objectiu es vehicula a través de la implementació del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC).

Historial

Altres notícies