Pla de millora de la neteja viària

dc. 31.01.2024

-Durant el mes de febrer es durà a terme un pla de xoc per tal de deixar en les millors condicions l’estat de la neteja viària dels carrers dels barris residencials del municipi.

-El més de març es continuarà amb una neteja intensiva dels carrers de la zona centre per retirar taques, xiclets i brutícia acumulada en zones de molta intensitat de vianants.

-El pla de xoc, conjuntament amb la contractació de personal que estava pendent d’incorporar permetrà executar la totalitat del servei establert i millorar d’aquesta manera els resultats de la neteja viària.

Amb la voluntat de millorar el servei actual de neteja viària i posar fi a les deficiències detectades, a partir d’avui mateix es posa en marxa un seguit d’actuacions extraordinàries. Durant el més de febrer es realitzarà una neteja intensiva amb un servei de neteja viària mixta preparat per la retirada d’herbes a les voreres, una màquina escombradora d’alta capacitat i un peó amb bufadora que posarà apunt els carrers de les zones residencials, començant per la urbanització Santa Coloma Residencial.

El mes de març es farà un servei intensiu amb vapor d’aigua calenta per la zona centre que permetrà retirar aquelles taques, xiclets i brutícia acumulada. Aquesta neteja, a conseqüència de la situació excepcional de sequera que patim, es portarà a cap sempre amb aigua d’origen no potable expressament autoritzada per aquest tipus d’ús.

També durant aquests dies vinents s’han d’incorporar al servei de neteja i recollida de residus el personal que encara estava pendent d’incorporació per tal de complir amb el pla de servei establert pel municipi. Un pla de servei anual que no s’ha pogut complir amb normalitat l’any 2023 per les dificultats de contractació de personal i que han portat a la situació actual de deficiències amb la neteja viària. Per la seva banda, el servei de recollida de residus tanca el 2023 amb uns resultats espectaculars, situant la recollida selectiva de Santa Coloma al voltant del 85% després d’un any complert amb la recollida porta a porta. Aquests resultats, conjuntament amb noves millores com ara l’ampliació del servei de recollida d’oli, l’augment de la inspecció dels punts d’abocament realitzats per part de ciutadans incívics, la futura remodelació de la deixalleria, etc. han de permetre situar a Santa Coloma com un dels municipis capdavanters en la recollida selectiva en l'àmbit comarcal i nacional. 

Historial

Altres notícies