Vessament a la riera

dt 13.08.2019

L’Agència Catalana de l’Aigua ha autoritzat, de forma excepcional, el vessament d’aigua a la riera de Santa Coloma des del sifó de l’aqüeducte del Pasteral amb l’objecte de possibilitar la recàrrega de l’aqüífer d’on els pous d'abastament capten l'aigua per al municipi. Aquesta operació es va iniciar el passat dia 5 d’agost per part d'Aigües Ter-Llobregat (ATL), i es preveu que es mantingui fins el proper dia 19, tot i que aquesta data pot variar en funció de les condicions meteorològiques del període i del grau de recuperació del nivell del pous.
Aquesta mesura excepcional, autoritzada per l'ACA per mantenir els nivells freàtics dels pous, es dóna en estius on la manca de pluges condiciona l'extracció d'aigua dels pous d'abastament municipal. Aquesta mateixa situació es va donar també a l'estiu de 2017, on es va autoritzar temporalment al vessament d'aigua procedent del sifó de l'Aqüeducte del Pasteral
Amb aquesta acció, s'assegura la qualitat de l'aigua que es capta als pous d'abastament, tal i com certifiquen les anàlisis periòdiques que l'empresa subministradora (Aigües Colomenques) realitza periòdicament a la xarxa.

Historial

Altres notícies