En marxa el procés de remodelació del Teatre Catalunya

dl 11.12.2017

L’Ajuntament, a través de les regidories de Cultura i Participació Ciutadana, i dels serveis tècnics municipals, posa en marxa aquesta setmana el procés de remodelació del Teatre Catalunya, equipament que es va tancar ara fa dos anys a causa de deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat, instal·lacions elèctriques i de climatització, que van posar de manifest els serveis tècnics. Un cop rebuts tots els informes i documentació relativa a l’estat d’aquest equipament, el procés s’iniciarà aquest dimecres a 2/4 de 8 del vespre a l’Auditori, amb una sessió informativa oberta a tothom i, l’endemà mateix, s’habilitarà un qüestionari en línia, que la ciutadania podrà respondre fins el 8 de gener. Posteriorment, la segona quinzena de gener, es celebrarà un taller participatiu presencial. L’objectiu d’aquesta primera fase del procés és que la ciutadania pugui traslladar les seves opinions i valoracions sobre la remodelació del Teatre Catalunya.

Les opinions i valoracions ciutadanes es tindran en compte a l’hora d’elaborar un document de bases per a la convocatòria d’un concurs adreçat a equips especialitzats per tal que presentin propostes de rehabilitació. “Amb el procés de participació es pretén promoure la dinamització de canals i espais d’informació i diàleg que comptin amb la participació dels veïns i veïnes de la vila interessats en opinar sobre el projecte; l’objectiu és recollir valoracions i criteris que l’Ajuntament prendrà en consideració a l’hora de plantejar l’elaboració de projectes de remodelació per part d’equips especialitzats”, ha explicat l’alcalde i responsable de Cultura, Joan Martí.

Després del tancament del Teatre Catalunya, l’Ajuntament va establir contactes amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per a rebre assessorament especialitzat i promoure la remodelació del teatre. Es va convenir la idoneïtat de canalitzar el projecte de rehabilitació mitjançant un concurs, posterior a l’elaboració de tres estudis tècnics encaminats a analitzar les condicions actuals del teatre en matèria d’estructura, d’acústica i climatització, i de condicions d’escena. Des del seu tancament, hem apostat per una remodelació en profunditat de l’equipament, amb la voluntat que el projecte final reuneixi les condicions òptimes i compleixi amb les demandes d'un teatre municipal sostenible per a Santa Coloma, que alhora pugui ser un pol d’atracció comarcal quant a activitat comarcal.

El Teatre Catalunya, construït el 1978, es va concebre inicialment com a cinema el qual, un cop tancat, va ser objecte de remodelacions per ampliar l'escenari de forma que pogués acollir obres de teatre, però en aquell moment no es van resoldre les mancances quant a l'accés dels camions, la distribució dels camerinos, o el gran aforament de l’espai en relació amb la dimensió de la població i la naturalesa de l'activitat teatral del municipi i del seu entorn. L’informe tècnic municipal, que es va fer a petició de l’equip de govern a finals del 2015, establia que l’edifici, tenia greus mancances quant a normativa d’incendis, així com de senyalització per a l’evacuació. Tal com explicava el llavors regidor de Cultura, Jordi Armengol, “tan bon punt es va tancar el teatre es van iniciar les tasques correctives de les deficiències amb la idea de tornar a obrir l'espai quan abans millor. A mida que vam avançar en les actuacions es va fer evident que la reforma requerida tenia una dimensió molt important”.

Historial

Equipament: TEATRE CATALUNYA

Altres notícies