L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners congelarà tots impostos i taxes excepte l’aigua i el clavegueram

dt 24.10.2017

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va aprovar inicialment, en el ple ordinari celebrat el 23 d'octubre, apostar per congelar la pràctica totalitat d’impostos i taxes municipals per a l’exercici de l’any 2018 amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal als seus ciutadans. El punt va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC-MES) i el suport del regidor del PSC.

Per a l'exercici 2018 només s’apujarà el rebut de l’aigua (1,33%) i el del clavegueram (1,11%), derivat del compromís contret en el moment de la creació de l’empresa mixta responsable del servei municipal d’aigües, Aigües Colomenques SL l’any 2013. Llavors ja es preveia l’amortització de la inversió a través d’increments tarifaris.

Com a novetat en les ordenances fiscals, per a aquelles famílies colomenques més desafavorides està prevista una tarifa social. Es tracta d’una bonificació del 50% en el primer tram de consum del rebut de l’aigua. Des de l’àrea d’Acció Social i Habitatge de l’Ajuntament, es consideraran els diferents casos de famílies que requereixin aquesta ajuda.

L’aprovació inicial serà objecte d’exposició pública durant 30 dies a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. També estarà disponible al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Segons afirma l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, la congelació d’ordenances respon “a una gestió econòmica mesurada i responsable” durant els prop de dos anys i mig de l’actual mandat. La línia que s’ha seguit, afirma Martí, va de la mà dels darrers dos exercicis, on les variacions en les ordenances ha esta mínima. El batlle també afirma que des del consistori es pretén “donar els serveis necessaris amb la màxima qualitat fent possible que el ciutadà pugui suportar-ho econòmicament”.

Nou impost per a l’aprofitament d’espai públic a favor d’empreses explotadores

La proposta també inclou una nova taxa per a empreses explotadores de subministraments. Es tracta establir una taxa per utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl, subsòl de les vies públiques per a aquestes empreses explotadores de servei de subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la totalitat o una part important del veïnat, com seria el cas de gas, fibra òptica o electricitat.

Historial

Àrea de govern: Urbanisme i Transport
Equipament: TEATRE CATALUNYA

Altres notícies