La Generalitat tanca la tramitació del ramal elèctric de Riudarenes amb un informe desfavorable

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, ha emès un informe desfavorable sobre la sol·licitud d’aprovació del projecte i la declaració d’utilitat pública del ramal elèctric de Riudarenes, cursada per Red Eléctrica de España (REE). Aquest informe conclou la tramitació per part de la Generalitat d’aquesta infraestructura, consistent en una línia aèria de doble circuit de 400 kV entre la línia Vic-Bescanó -a l’altura de Santa Coloma de Farners- i la subestació de Riudarenes.
 
L’informe desfavorable es fonamenta en el fet que es considera acreditada l’existència de diferents solucions tècniques més compatibles amb la realitat social i territorial de la zona que no pas la proposta de REE, i que també compleixen el doble objectiu plantejat per l’empresa: donar l’adequat subministrament elèctric al Tren d’Alta Velocitat i a la xarxa de distribució d’energia elèctrica de la demarcació. En aquest sentit, l’informe es remet a l’estudi elaborat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), que proposa l’alimentació del Tren d’Alta Velocitat a través de la subestació de la Farga (actualment en construcció) i de la consolidació del subministrament actual que es fa des de la subestació Sant Celoni.
 
Amb aquesta decisió, la Generalitat finalitza el procés de replantejament d’aquesta infraestructura iniciat l’any 2014 per encàrrec del Parlament de Catalunya, que va exigir demostrar la necessitat de la infraestructura i buscar alternatives a la proposta inicial de traçat de la línia. Aleshores, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial va encarregar un estudi al COEIC per tal d’obtenir una anàlisi independent del projecte, i els documents aportats per les parts han permès identificar diferents alternatives al projecte presentat per REE.