Petició de 6 pisos a Habitatge per a polítiques socials

Aquesta ha estat una petició expressa del consell municipal d'habitatge, davant el greu problema d'habitatge que existeix a Santa i que es palesa en casos concrets de famílies amb pocs o cap ingrés, que fa impossible el seu accés a un habitatge digne. A més a més, aquest problema es veu agreujat pel fet que existeixen màfies que estan operant en els temes de lloguers al nostre municipi. I tot això amb l'existència de moltíssims habitatges buits. Fins ara al municipi es disposava de només un pis de protecció oficial.

edifici_protecci_oficial-3.jpg
edifici_protecci_oficial-2.jpg