Subvenció de la Diputació per a l'administració electrònica

L'Ajuntament de Santa Coloma ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per a la implantació de l'administració electrònica, maquinari i software, per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'adquisició d'aquest nou maquinari i software i la seva implantació ajudarà a millorar les condicions de treball i a poder oferir un millor servei als ciutadans.