Taller per escollir les propostes finals dels pressupostos participatius (19 de juliol)

Després de valorar les 239 propostes rebudes, 154 a través de les urnes i 85 mitjançant la web, per decidir en què destinar els Pressupostos Participatius, el proper dimecres 19 de juliol tindrà lloc un taller de participació a les 19h a la biblioteca Joan Vinyoli. Es tracta d'una sessió de treball amb participació ciutadana oberta a tothom per prioritzar les propostes seleccionades, que posteriorment es faran arribar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament perquè en facin una darrera valoració, i finalment es votaran les propostes finalistes, previsiblement la tardor vinent. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, el dilluns 10 d'abril al Cercle Jove es va procedir a l'obertura de les urnes per aixecar acta de les propostes presentades. Es va fer una primera valoració en què es van descartar aquelles que no són competència de l’Ajuntament, que no compleixen la legalitat, que sobrepassen el pressupost, etc. Del total de 239 propostes s'en van triar 135 per a la selecció del taller participatiu, tot i que van quedar reduïdes a 61 perquè moltes eren repetides. Sobre aquestes 61 s'escolliran les que aniran a votació després del taller de participació.

Aquest taller es realitzarà conjuntament entre la ciutadania i els membres de la comissió permanent del Consell de Poble per tal de fer una priorització de les propostes vàlides rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma col·lectiva. Es formaran grups de discussió aleatoris i es consensuaran les propostes escollides.

A la votació final, hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Santa Coloma de Farners i ho podrà fer de forma presencial a través de les urnes o bé a través d’una aplicació mòbil que es crearà per a l’ocasió. L’objectiu principal d’aquest procés participatiu és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics i generar corresponsabilitat en la presa de decisions, alhora que identifiquem les principals necessitats del poble.