L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners incideix en el parc d’habitatge de lloguer de la ciutat licitant el servei de mediació

dt 01.03.2022

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha signat un contracte amb la Fundació SER.GI (Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social) de resultes de la licitació del servei per a l'execució del programa de polítiques d'habitatge adreçades a l'accés i manteniment de l'habitatge per millorar el parc d’habitatge de la ciutat. Des del febrer, SER.GI porta a terme reunions tècniques per definir actuacions prioritàries sobre l’habitatge i l’ampliació del parc públic d’habitatge o la mobilització del parc d’habitatge en relació a una llar assequible. El 16 de febrer es va fer la primera reunió on hi van participar tècnics i la regidora d’Acció Social i Habitatge. El contracte entre l’Ajuntament i SER.GI és de dos anys, prorrogable fins a un màxim de quatre.

Aquesta mesura té com objectius promoure polítiques d’habitatge municipals adaptades a les necessitats de tots els ciutadans; promoure actuacions adreçades a l’accés i manteniment de l’habitatge; i mediar per a la mobilització del parc d’habitatge buit vers lloguers assequibles.

Anna Camps, regidora d’Acció Social i Habitatge de Santa Coloma de Farners, explica que “garantir el dret a l’habitatge digne és un dels principals reptes polítics i socials que ens hem proposat al municipi. Volem plantejar alternatives als veïns i veïnes per poder ampliar el parc d’habitatge a Santa Coloma i per aquest motiu creiem que la Fundació SER.GI, que duu un bagatge d’anys i experiència en aquest tema, ens ajudarà”. SER.GI és una entitat privada, sense ànim de lucre i amb voluntat de servei públic en el terreny de la pedagogia social. Camps afegeix que “entre tots i totes intentarem que les persones de diferents orígens, valors i maneres de fer ajudaran a canviar, dia a dia, la fisonomia dels diferents barris del municipi”.

Canvis de normativa

Camps afegeix que la crisi econòmica iniciada el 2008 segueix afectant a una part molt important de la població, amb un atur creixent i amb la conseqüent manca d’ingressos de les famílies que representen nous perfils de pobresa i exclusió social. “Així com la impossibilitat d’oferir al nostre jovent una sortida a la cerca d’un habitatge amb lloguers socials, i no els que hi ha al mercat, totalment abusius. Des de fa anys estem fent actuacions relatives al parc d’habitatge del municipi de Santa Coloma de Farners, però és insuficient”. La regidora d’Acció Social i Habitatge subratlla que la major complexitat d’habitatge rau en els continus canvis de normativa: “Aquest sistema de funcionament està subjecte a modificacions de normativa legal vigent. Si s’aprova la nova llei d’habitatge es podrà obligar als grans tenidors i entitats financeres a suspendre el llançament i aplicar un lloguer social. Actualment, no es pot fer, i és un tema de voluntat dels propietaris”.

Per ajudar a millorar la situació a Santa Coloma, l’Ajuntament va licitar el servei on es demanaven dos tècnics de titulació de grau en Educació social, grau en Treball social o grau en Arquitectura tècnica o equivalent. Finalment s’ha signat un acord amb la Fundació SER.GI, que haurà de participar en espais de debat i construcció de les polítiques municipals i s’encarregarà de la posterior realització de propostes viables al territori que s’encaminin a donar resposta a les necessitats entorn l’habitatge a Santa Coloma de Farners.

Historial

Altres notícies