L'Ajuntament segueix treballant per tornar a oferir el servei de la piscina coberta com més aviat millor

dv. 09.09.2022

 

L'Auditori de Santa Coloma de Farners va acollir, ahir dijous 8 de setembre, una sessió informativa sobre la situació actual i opcions futures de la piscina coberta. La sessió va estar encapçalada per l’alcalde, Joan  Martí, els portaveus dels grups de govern Carles Roca i Pep Prat i el regidor d’Esports, Jordi Sitjà. Després d’exposar la situació es va obrir un torn de precs i preguntes entre els prop de 200 assistents.

 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners no ha tingut accés a l’expedient del concurs de creditors fins el passat 1 de setembre perquè el mes d’agost és inhàbil a efectes del jutjat mercantil. Per aquest motiu, el 8 de setembre s’ha convocat una sessió per poder informar a la població, però durant les últimes setmanes s’ha estat parlant amb els treballadors afectats i s’ha marcat un protocol a seguir per les persones afectades pel tancament i la seva gestió dels rebuts (veure la notícia “Protocol a seguir per les persones afectades pel tancament de la piscina coberta”). Precisament, recordar que el dilluns 12 de setembre acaba el termini per comunicar el crèdit al jutjat.

 

En la sessió d’ahir es va explicar com s’ha arribat fins a la situació actual (veure notícia “L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners lamenta el tancament "unilateral" i "injustificat" de la piscina coberta”). També es van tractar les actuacions que des de l’Ajuntament s’estan fent per l’obertura del servei municipal de la piscina coberta, ja que des del consistori s’està treballant per tornar a oferir el servei com més aviat millor.

 

La concessió del servei de la piscina segueix sent de l’empresa Sport Assistance 2000, declarada encara en concurs de creditors. L’Ajuntament encara no ha pogut recuperar la concessió ni l’equipament. Davant la impossibilitat de resoldre el contracte de mutu acord, que es comunica verbalment a l’empresa, l’Ajuntament va iniciar l’actuació per intervenir la concessió vista l’amenaça real d’incompliment (juliol).

 

Per haver-hi la resolució del contracte i que l’Ajuntament pugui recuperar la concessió, primer el mateix consistori ha d’encarregar una valoració de l’estat  de les instal?lacions per fer un càlcul de la indemnització al concessionari; incoar expedient de la resolució de contracte (tal i com preveu la Llei de Contractes del Sector Públic); haver-hi un acord de Ple per resoldre el contracte i possibilitar una nova prestació del servei segons modalitat contractual escollida, entre altres.

 

Ja s'està estudiant quina és la millor opció (de les tres que s'exposen a continuació) per ser tant àgils com sigui possible en l'obertura del servei:

 

- Prestació directa: els treballadors de l’equipament són empleats municipals, l’Ajuntament aprova una preu públic per als serveis a prestar i tot està sotmès a normativa de contractació pública (treballadors, proveïdors, subministraments...).

 

- Concessió (el que s’havia dut a terme fins ara): es licita el servei per un preu determinat per un període fixat i el concessionari ha de prestar aquest servei durant el temps de licitació amb la possibilitat de guanys o de pèrdues.

 

- Encàrrec de serveis: terme mig entre la prestació directa i la concessió, en què s’encarrega del desenvolupament de l’activitat a canvi d’un import pactat (preu del servei).

 

Per qualsevol aclariment complementari es pot posar en contacte amb l’Oficina de Consum de la Selva (Ctra. de Sils, 30). L’horari d’atenció al públic són els dimarts i dijous, de 9 a 14 h. El telèfon és 972 84 21 61 (ext. 8).

Historial

Altres notícies