Santa Coloma de Farners aprova el pressupost pel 2020

dc 18.12.2019

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha celebrat el Ple ordinari corresponent al mes de desembre aquest dimarts 17 al Saló de Sessions de l'edifici consistorial. L’assumpte que ha copat el protagonisme ha estat el pressupost per l'exercici econòmic 2020, que finalment ha quedat aprovat amb 12 vots a favor (JxCat, ERC-AM i ISC), 3 abstencions (PSC i ERC) i 2 vots en contra (CUP).

Així doncs, el pressupost de Santa Coloma per afrontar l'any vinent és de 15.339.165,99 €, un augment d'1.193.022,64 € amb relació a l'any 2019 (14.146.143,30 €). Dins d'aquest, el consistori preveu dur a terme tot un seguit d'inversions per tal de millorar els equipaments i les infraestructures de la ciutat.

En aquest sentit, es destinaran un total d'1.899.513,78 € per l'execució de diverses actuacions, entre les quals destaca la construcció d'una piscina descoberta (500.000 €), tot i que es tracta d'una inversió plurianual que caldrà complementar en exercicis futurs, el cobriment de la pista del pavelló de la Nòria (200.000 €), i altres com la millora en la senyalització urbana (20.000 €), l'adquisició de plaques solars (20.000 €) o millores en l'enllumenat (35.000 €).

De la totalitat de l'import de les inversions previstes, 308.643,90 € són subvencionats per diverses institucions públiques, i 1.309.469,88 € és la quantitat que es preveu finançar a través del crèdit bancari per poder executar-les.

D'altra banda, el pressupost de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta és de 2.081.318,11 €, molt similar al de l'exercici anterior (2.065.964,92 €).

Historial

Àrea de govern: Educació

Altres notícies