Els residus, problema de tots

dc. 16.01.2019
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha detectat un increment de la presència de deixalles, escombraries i mobiliari fora dels contenidors de residus. Tot i que la població està per sobre de la mitjana catalana de reciclatge (que és del 40%, mentre que al municipi és del 50%) no s’han assolit els objectius europeus marcats per al 2020, que situa la taxa de reaprofitament en el 60%. Més lluny encara es troba el potencial de reciclatge de Santa Coloma, que podria arribar a ser del 80% de la brossa que genera. Amb l’objectiu de revertir aquesta situació, el consistori colomenc ha engegat diverses mesures que tenen com a objectiu implicar més el ciutadà pel que fa al reciclatge i a la gestió dels residus.
La primera acció consisteix en una campanya educativa per millorar els índexs de recollida selectiva. A través de la contractació de dos educadors ambientals que ja estan treballant en les àrees d’aportació de residus, el ciutadà rep consells sobre com separar les deixalles i, a més, se li resolen els dubtes que els puguin sorgir. Els educadors tenen com a missió principal, a banda de donar informació i sensibilitzar, que la ciutadania tingui clar com ha d’actuar davant dels contenidors. Un altre objectiu que persegueix és aconseguir treure de cadascuna de les fraccions els elements que no li són propis. És a dir, que al contenidor de vidre, per exemple, no hi hagi plàstic. La presència dels educadors als carrers ja és efectiva i es van desplaçant pels diversos barris del municipi, en diverses franges horàries. Aquesta campanya s’ha finançat amb fons dels Sistemes Integrats de Gestió de Residus Ecoembes i Ecovidrio per fomentar la prevenció, al recollida selectiva i la gestió de residus.
La segona mesura que s’ha posat en marxa és la distribució de 5.000 exemplars a totes les cases del municipi d’un butlletí que, d’una forma molt gràfica i senzilla, dóna consells sobre com fer correctament la gestió dels residus. La intencionalitat del butlletí és que el ciutadà rebi missatges genèrics i també d’específics d’una forma clara i visual. Sota el títol Petits gestos per canviar el món, la publicació dóna consells generals sobre com separar cada fracció però també explica com fer paper reciclat o compost (amb bonificació en les taxes fiscals), altres accions que es poder portar a terme en la vida quotidiana per reduir el volum d’envasos o productes que es poden aconseguir en el mercat fets amb elements reciclats. Tot plegat amb la intenció que el ciutadà se n’adoni que hi ha una aplicació real del reciclatge. A banda d’això, s’informa dels horaris de la deixalleria municipal, de la recollida de voluminosos i dels telèfons on s’han d’adreçar.
També s’han fet algunes modificacions en els protocols de recollida de l’empresa concessionària.
L’Ajuntament explica que l’objectiu d’aquestes tres accions és, bàsicament, incidir en l’incivisme d’alguns veïns que no compleixen les ordenances municipals i intentar que recondueixin el seu comportament. Però també difondre i sensibilitzar en la prevenció de la producció de residus. “Més aviat que tard podrem comprovar que, si tots i cadascun de nosaltres complim amb aquestes senzilles però importants normes de convivència, l’aspecte dels nostres carrers canviarà molt positivament”, assegura l’alcalde, Joan Martí, que també recorda que els que no compleixin i mantinguin actituds incíviques, seran sancionats d’acord amb les ordenances municipals.
FOTO: David Rueda / Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Historial

Altres notícies